Ова мора да го направите со вашите вработени

Искористете ја секоја прилика да поразговарате со вашите вработени околу нивните лични цели. Зошто? Еве неколку причини:

 

1. Луѓе кои немаат јасно дефинирани лични цели не се мотивирани да ги остварат ниту деловните цели

2. Ако немаат, помогнете им да ги дефинираат и ќе ви бидат благодарни за тоа

3. Ако имаат јасно дефинирани цели, обидете се да им помогнете во нивното остварување.

4. Колку побргу и полесно ќе ги остваруваат своите лични цели, толку повеќе ќе бидат моривирани да ги остварат и деловните. Така и вие ќе бидете задоволни.

Да се води бизнис е едноставно само ако не се ставаш во прв план, туку секогаш тоа да тисе бидат вработените.

Од повеќегодишното искуство како консултант за иновации и биснис тренер можам слободно да бидам сигурен барем во едно

“Мислете на вашите вработени и однесувајте се како да се ваши деца”

Успехот ќе ви биде загарантиран.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer